Zakażenie grzybicze.

Zakażenie grzybicze to wyjątkowo częsta przypadłość. Wiąże się z umiejscowieniem jednego (lub kilku) gatunków grzybów w tkankach organizmu. Może dojść do powierzchownej infekcji (i wtedy obejmuje ona głównie skórę czy paznokcie), ale też do zakażenia tkanek wewnętrznych (płuca, jelita), a nawet całego organizmu.
 
Większość zakażeń grzybiczych ma miejsce w wyniku kontaktu z zarodnikami grzybów -drogą wziewną, pokarmową lub przez skórę. Większe zagrożenie infekcją występuje u osób z osłabioną odpornością (na przykład cierpiących na określone choroby, lub korzystających z farmaceutyków niszczących naturalną florę bakteryjną organizmu, jak antybiotyki czy steroidy). Infekcja może rozwijać się na powierzchni skóry, zwłaszcza w miejscach, gdzie panuje ciepło oraz wilgoć. Może również występować w miejscu zranienia, w błonach śluzowych etc.
 
Wiele rodzajów infekcji grzybiczych ogranicza się do niewielkiego obszaru skóry, jednak część z nich może się również rozprzestrzeniać na tkanki głębsze. Większość zakażeń tego typu wymaga podjęcia leczenia – często długotrwałego, jako, że grzybica ma skłonności do nawracania. Większość infekcji grzybiczych jest zakaźna , część jednak możę rozwijać się tylko u osoby zakażonej. Infekcje można podzielić według części ciała, którą obejmują, stopnia zaawansowania choroby, oraz gatunku grzybów, które ten stan chorobowy wywołały. Zakażenie grzybicze może być sygnalizowane przez różnego rodzaju symptomy pochodzące z różnych układów organizmu – wszystko zależy od rodzaju infekcji.

Zapraszamy do współpracy!

Biuro
ul. Żniwna 3, 45-763 Opole Tel: 789 419 820
© Copyright Grzybice 2020